Effektiv programvare for mellomstore og store virksomheter

ISTINN har et av de mest erfarne fagmiljøene i Visma.net med 14 Visma Certified Consultants som har arbeidet med Visma.net siden begynnelsen. Vi gir dere stor grad av automatisering, slik at dere kan føre regnskap og styre virksomheten på en effektiv måte. Vi leverer og arbeider i Visma.net – Visma-konsernets storsatsning i skyen. Digitaliseringen er her i dag. Grunnsteinen er at data som er registrert ett sted, skal gjenbrukes i hele den elektroniske verdikjeden. Programvaren skal også bidra til effektiv arbeidsdeling mellom medarbeidere, ledere, prosjektledere, salg, regnskapskonsulenter, revisor og flere andre roller i grensesnittet mellom dere og oss.

Vi tilpasser løsningene etter deres behov og prosesser. Se eksempler på moduler og funksjonalitet nedenfor. Vi demonstrerer gjerne hvordan prosesser og rutiner kan fungere for din bedrift i praksis.

Visma.net Financials – regnskapssystem

 • Visma.net er en komplett, nettbasert forretningsløsning som samler alle ansatte og alle forretningdata i én og samme løsning.
 • Visma.net er designet fra bunnen for å jobbe fullelektronisk.
 • Tilgjengelig hvor som helst og når som helst, på alle enheter.
 • Bruk standard løsning eller tilpass løsningen til virksomhetens behov.
 • Enkel fakturering som alle forstår. Avansert løsning for dem som har behov for det.
 • Automatiser og integrer forretningsprosessene med en profesjonell løsning som er utviklet for å hjelpe deg til å forbedre bunnlinjen.

Visma.net Insights – økonomistyring og Business Intelligence

 • Økonomistyring for ledere som ser fordeler med visuelle grafer og nøkkeltall.
 • Omfattende antall standardrapporter å velge mellom.
 • Mulighet for effektivisering av controller-funksjonen gjennom tilpasning av kontrollpanel med rapporter og nøkkeltall iht. virksomhetens behov. Kontrollpanelet publiseres på alle enheter med ett tastetrykk.
 • Omfattende Business Intelligence-løsning (BI).
 • Tilgjengelig hvor som helst og når som helst, på alle enheter.
 • Rapporter er også tilgjengelig i appen Visma Manager.

Visma.net Payroll – lønn

 • Visma.net Payroll er neste generasjons lønnssystem.
 • Oppdater informasjon om ansatte.
 • Hent data fra myndighetene og aktuelle apper – Visma.net Time, Visma.net Expense og Visma.net Absence.
 • Kjør lønn uten manuelle registreringer.
 • Rapporter til myndigheten via Autoreport.
 • Lønn og regnskap er nå à jour.

Visma.net Expense – Reise og utlegg

 • Velg mellom reise etter regning eller statens satser.
 • Fullelektronisk reiseregning med automatisert datafangst fra kredittkort, Bilbuddy / Abax kjørebokapp og Visma Attach fotoapp for kvitteringer.
 • Fullelektronisk løsning for håndtering av utlegg. Automatisk oppdatering av valutakurser.
 • Elektronisk attestering og anvisning av reiseregninger for ledere i Visma.net Approval. I app på mobilen eller på PC-en.
 • Sparer tid for alle som håndterer utlegg i din bedrift.

Visma.net Approval – ett sted for godkjenning av alt

 • Visma.net Approval er godkjenningssenteret for ledere:
  • godkjenning av fakturaer og kreditnotaer fra leverandører
  • godkjenning av ansattes reiseregninger og utlegg
  • godkjenning av ferieønsker og fravær av alle typer
  • godkjenning av timer og overtid
  • godkjenning av lønninger
 • Alt på ett sted. Godkjenning på PC eller i appen Visma Manager.
 • Mulighet for delegering av ansvar og myndighet permanent eller ved ferie og fravær.
 • Godkjenning etter prinsippet om to par øyne. Én attesterer og én anviser.

Visma.net Absence – ferie- og fraværsregistrering

 • Visma.net Absence er en skybasert løsning for fraværsregistrering og ferieplanlegging.
 • Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere får full oversikt over fraværet i bedriften.
 • Fravær godkjennes av en leder i Visma.net Approval – i en app på mobilen eller på PC-en.

Visma.net Time – timeregistrering for korrekt lønn

 • Løsningen er skapt for å holde kontroll på alt som har med lønn og fravær å gjøre.
 • De ansatte kan registrere timer, overtid og fleksitid på en enkel måte, fra PC eller app på mobilen.
 • Ansatte får full oversikt over egne timer, fleksitid, tid til avspasering og fordelingen av timer fordelt slik de ønsker – på prosjekter, oppdrag, aktiviteter og lignende.

Visma.net Severa – CRM, timeregistrering, prosjektstyring og ressursstyring

 • Denne løsningen passer for profesjonelle tjenesteytende bedrifter, timebaserte uavhengig av om virksomheten selger til fastpris, på time-for-time-basis, tilhørende produkter eller en kombinasjon av disse.
 • Få full kontroll på prosjektet gjennom hele prosessen – fra salg, opprettelse av kunde og timeregistrering til fakturering.
 • Visma.net Severa hjelper deg med å planlegge oppdrag, fordele arbeidsoppgaver og spore lønnsomhet.
 • Timer, salgsaktiviteter mm. registreres enkelt i en app på mobilen, på PC-en eller Macen.
 • Med Visma.net Severa opprettes utkast til fakturaer automatisk basert på registrerte fakturerbare timer, fastpriser og bokførte kostnader. Slik eliminerer du feil og sparer 80 prosent av tiden som brukes til fakturering.
 • Visma.net Severa gir deg alt i én løsning: CRM, prosjektstyring, ressursfordeling, timeregistrering og fakturering.

Visma.net Logistics – lagerstyring og innkjøp

 • Visma.net Logistics er bransjens første nettbaserte løsning med omfattende funksjonalitet innen logistikk, innkjøp og lager.
 • Visma.net Logistics er alltid oppdatert på bruttofortjenesten på varene du selger. Du får også full oversikt over all salgshistorikk.
 • Med oppdatert og nøyaktig informasjon kan du trygt gi kundene opplysninger om pris og leveringsdato.
 • Visma.net Logistics gir deg den tryggheten du trenger for alltid å kunne levere på det du har lovet.
 • Med Visma.net Logistics får du et verktøy som gir smidig og effektiv håndtering av innkjøp. Salgene dine kan knyttes direkte til innkjøpsbestillingene, slik at du også har muligheten til å levere direkte fra leverandøren til sluttkunden.

Visma.net Autoinvoice – eFaktura og automatisert fakturahåndtering

 • Visma.net Autoinvoice effektiviserer både utgående faktura til kunder og inngående faktura fra leverandører.
 • Dette er en avansert løsning som er svært enkel å bruke.
 • Når dere sender faktura til kunder, trenger dere ikke å tenke på hva kundene kan ta imot. Systemet velger automatisk eFaktura, PDF til e-post eller pakkemaskin.
 • Postmottak av inngående fakturaer fra leverandører gjøres fullelektronisk og er fullautomatisert. Be leverandørene om å sende eFaktura til din bedrift eller benytte en definert e-postadresse som sender fakturaen direkte inn i økonomisystemet for behandling.
 • Visma.net Autoinvoice kan sende eFaktura til privatpersoner (B2C) og til bedrifter (B2B). Mulighet til å sende faktura til Vips Faktura.

Visma AutoCollect – automatisert innfordring og inkasso

 • Det aller meste av jobben med innfordring og inkasso og bokføring av reskontro settes opp helautomatisk. Bedriften og regnskapsføreren jobber bare med enkeltfakturaer eller enkeltkunder som krever individuell behandling.
 • Velg hvor strengt eller snilt bedriften vil sette opp innfordringsløsningen for kundene.
 • Automatisert utsendelse av betalingspåminnelser og inkassovarsel.
 • Automatisert utsendelse av inkassokrav om ønskelig.
 • Dere tilpasser hvor selv hvordan dere purrer.
 • Uansett gjennomføres den praktiske jobben automatisert.

Visma.net – åpent API for integrasjoner og filimport

 • Mange bransjer bruker ulike typer fagprogramvare for å styre virksomheten. Dette kan for eksempel være netthandel, kasseløsning, hotelbookingsystem, timeregistrering, CRM og andre typer spesialsystemer. Dette krever en effektiv samhandling med økonomisystemet i form av en integrasjon eller en enklere løsning som filimport.
 • Visma.net har et åpent API som ligger til rette for å bygge gode integrasjoner. Visma.net har også mulighet for å sette opp filimportløsninger der det gir best kost–nytte-effekt.
 • Visma.net har som standard profesjonelle integrasjoner med blant annet alle banker, Nets, inkassoselskap, eFaktura, elektronisk postmottak, kredittkort for utlegg, KM-app, CRM, timesystem og apper for ansatte og ledere.

Få hjelp med regnskapet

Book møte Gå tilbake til tjenester