Vi hjelper våre kunder med mange typer spørsmål og utfordringer. Mange spørsmål kan løses med begrenset innsats, men alle spørsmål tas på alvor. Vi er ydmyke, og noen ganger råder vi kunden til å få bistand fra en advokat, revisor eller andre spesialister. I slike tilfeller bidrar vi til å holde kostnadene nede ved å beskrive utfordringen for andre spesialister på en presis måte. Uansett søker vi å løse problemet for våre kunder.

Dette er noen av områdene der vi yter hjelp til våre kunder:

Rådgivning innen regnskap, lønn, skatt og avgift

 • lønn, feriepenger og skatt
 • fravær, sykepenger og Nav
 • reisekostnader, utlegg, rutiner, innberetning, fradrag og skatteplikt
 • bedriftsbeskatning, privat skatt, skattefradrag og skatteplikt
 • eierspørsmål: lønn, utbytte, lån og andre aksjonærspørsmål
 • transaksjoner med nærstående
 • merverdiavgift og arbeidsgiveravgift
 • pensjon og obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
 • innfordring og inkasso
 • finansiering: kassekreditt, lån, factoring og fakturakjøp
 • andre myndighetsrelaterte områder

Rådgivning innen økonomi og økonomistyring

 • økonomistyring
 • prosessforbedringer i økonomifunksjonen, rutiner, prosesser og automatisering ved hjelp av programvare
 • utvikling av nøkkelindikatorer og måleparametre
 • design av kontrollpaneler
 • kostnadsreduksjoner og økonomisk analyse
 • regnskapføring og økonomistyring
 • avdelingsregnskap, prosjektregnskap, kampanjer og dimensjoner

Rådgivning om selskapsform og struktur

 • fusjon og fisjon
 • konsernbidrag
 • utbytte
 • konsernstruktur og holdingselskap
 • internasjonalisering og transaksjoner over landegrenser

Få hjelp med regnskapet

Book møte Gå tilbake til tjenester