Rådgivning

Altfor mange programvareløsninger kjøpes inn uten at man realiserer gevinstpotensialet i dem. Gjennom rådgivning kan vi hjelpe dere med hvordan dere kan forbedre arbeidsprosessene deres ved hjelp av programvare. Automatisering er ofte løsningen i kombinasjon med enkle rutiner i alle ledd gjennom hele verdikjeden. Vi kan hjelpe dere med:

  • design av prosesser basert på potensialet i programvareløsningen
  • utnyttelse av den totale programvareløsningen for virksomheten
  • anskaffelse av programvare
  • digitalisering og automatisering
  • robotisering av gjentatte oppgaver
  • øvrige konsulent- og kundestøttetjenester
  • overgang fra lokal til skybasert løsning
  • integrasjoner og filoverføringer mellom fagprogramvare og økonomisystemet

Kundestøtte

Når dere har anskaffet og tatt i bruk programvaren, vil det alltid være behov for hjelp og brukerstøtte. Hos tradisjonelle leverandører håndteres kundestøtte via et felles kundesenter. Hos oss behandles de fleste kundestøttesakene av konsulenter som allerede hjelper kundene med forskjellige tjenester. Denne modellen øker sannsynligheten for at sakene løses raskt med et godt resultat.

Kurs

Gjennomføringsevne er avgjørende for å kunne lykkes med å ta i bruk nye programvareløsninger. Opplæring er vesentlig i denne sammenhengen. ISTINN leverer trening i Visma.net og tilgrensende fagområder. Noen ganger kan nettlæring eller åpne kurs i regi av Visma Sofware AS være det mest hensiktsmessige. Uansett hvilken type opplæring det er snakk om, bør målet være at dere skaffer dere ny kompetanse, og at dere oppnår gevinst.

Få hjelp med regnskapet

Book møte Gå tilbake til tjenester