Lønns- og HR-tjenester med forutsigbare kostnader

Vi tilbyr lønnstjenester og HR-tjenester til forutsigbare og lave kostnader. Kundene våre er alt fra store konserner til mindre selskaper. Vi sikrer at lønnen er på konto til avtalt tid og avtalt pris. Profesjonelle tjenester med moderne systemer gjør at vi kan tilby enkelhet satt i system.

Bransjens mest automatiserte prosesser

ISTINN tilbyr bransjens mest automatiserte prosesser – profesjonelle prosesser der alle data som påvirker lønn, reise, utlegg, fravær, overtid og så videre, kommer fullelektronisk direkte inn i lønnssystemet. Vi benytter Visma.net og sørger for at systemet faktisk brukes slik det er tenkt i alle prosesser for ansatte, ledere og økonomifunksjonen.

Lønn har aldri vært enklere

Våre kunder får alt på ett sted – profesjonelle lønnstjenester og moderne programvare for lønn og HR.

Alle data registreres én gang, og variable data hentes inn elektronisk. ISTINN kjører hele lønnsprosessen. Lederen godkjenner dataene via en app på mobilen eller på PC. Lønnen kommer på konto til avtalt tid, og de ansatte får all info om lønn, fravær og annet i en app på mobilen eller på e-post for de som foretrekker det. Myndighetene oppdateres med elektroniske rapporter.

Forutsigbare kostnader

ISTINN tilbyr forutsigbare kostnader for alle deler av lønnstjenestene. Vi gjennomfører en analyse i samarbeid med kunden. Basert på denne analysen tilbyr vi forutsigbare kostnader for lønnskjøringen, programvare og kundestøtte.

Kostnadsreduksjon ved å sette bort lønn og HR

De fleste reduser kostnadene vesentlig ved å sette bort lønnstjenestene til ISTINN. Kostnadsreduksjonen varierer selvsagt fra tilfelle til tilfelle, men det er ikke uvanlig at kostnadene reduseres med mellom 25 og 60 prosent.

Elektronisk reiseregning og utleggshåndtering

Alle selskaper bør i dag ha fullelektronisk løsning for håndtering av reiser og utlegg for sine ansatte. Visma.net Expense forenkler hele prosessen. Enten dere refunderer reiser etter regning eller statens satser, vil Visma.net være kontinuerlig oppdatert med satser og valutakurser, slik at systemet håndterer begge deler. Kredittkortene integreres med systemet. Hverdagen forenkles for alle.

Elektronisk fraværsregistrering, overtid og fleksitid

Alle selskaper bør i dag ha fullelektronisk løsning for håndtering av alle typer fravær: egenmelding, sykemelding, ferieønske, permisjon, overtid, fleksitid osv.

Visma.net Absence og Visma.net Time forenkler hele prosessen. Den ansatte registrerer timer og fravær direkte i Employee, som er en app på mobilen. Lederen behandler og godkjenner dette i sin app Visma Manager.

Få hjelp med regnskapet

Book møte Gå tilbake til tjenester