Integrasjoner kan være krevende å anskaffe, og kostnaden er ofte uoversiktlig. Integrasjoner designes ofte på en måte som gjør at de ikke utnytter potensialet i fagsystemet og økonomisystemet. Resultatet blir ofte lav effektivitet og mange avvik.

ISTINN har lang erfaring med å sette opp integrasjoner og filoverføringer mellom vårt økonomisystem og kundenes fagprogramvare. Resultatet blir at dobbeltarbeid og feil knyttet til regnskapsføring og transaksjoner reduseres. Det er få regnskapsbyråer som tilbyr denne typen tjenester, og det er rimeligere enn de fleste tror. Noen ganger er enkle filoverføringer løsningen, og andre ganger kan toveis automatiserte integrasjoner gi god kost–nytte-effekt.

Styrken i Visma.net er at det har et åpent API som gjør det enklere for spesialistene å sette opp integrasjoner.

Eksempler på systemer vi har erfaring med (dette er ikke en uttømmende liste):

 • Magento ehandel
 • Timeweb for vikar og rekruttering
 • Webcruiter
 • Eshop
 • Opera Booking for hotell
 • Visma Severa – time og prosjekt
 • Visma Superoffice CRM
 • Timpex
 • Budbil
 • Visma ERP POS
 • Visma Zpider
 • KID, cremul og Egiro pluss mot alle banker i Norge
 • Klarna betalingsfordling
 • remittering og betalingsformidling mot alle banker i Norge

Få hjelp med regnskapet

Book møte Gå tilbake til tjenester