Tidsfristen for levering av A-melding er den 5. januar for lønn og innberetningspliktige ytelser for desember måned. Vi anbefaler derfor alle å registrere alle sine reiseregninger, km og utlegg i www.visma.net Expense før nyttår og senest den 3/1.

Noen leverandør fakturaer er også grunnlag for denne A-meldingen, f.eks. telefoni faktura og faktura for gruppe livsforsikring. Ber dere disse leverandørene om å sende eFaktura så er også disse sikret behandling innen tidsfrist.

Merk at konsekvensene av å rapportere for sent er strengere enn noen gang. Tvangsmulkt løper i praksis fra den 24/1. Les gjerne denne artikkelen om tvangsmulkt.