Robotiseringen av regnskaps-bransjen startet for lenge siden. Hva bør automatiseres og hva bør robotiseres? Dette er et tema som mindre grad har blitt analysert.

Robotisering er i prinsippet en programvare som legges på topp av en ordinær programvare, f.eks. et økonomisystem. For å oppnå god kost nytte i investeringen er utgangspunktet at man utnytter alle deler av økonomisystemet best mulig. Både det systemleverandøren allerede har utviklet og det som lanseres i fremtiden. Fokuset rundt robotisering har til nå vært ensidig. Roboten skal forandre alt. Svaret er kanskje begge deler. Automatisering og robotisering samtidig der begge deler utnyttes på en gang.

Leser gjerne denne artikkelen om Robotisering av regnskapsbransjen: Robotisering av regnskapsbransjen.